“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Forum | Mugallymlar
Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 12 Göresim gelende gözümi ýumup, Baky geçip gitdim gaharlanmakdan. Sensiz dogýan Günleň ýüzüni ýuwup, Irdim üç wagtyna naharlanmakdan. Çykdyň durmuşymdan bir sähetli gün, Eliň ters... dowamy

Agzalara soragly teklip!


stawka sayda zyyany yetirmegi mumkin , adminden sorap gormeli ekenin. Sayt Aly Ilamanowynky... dowamy

"Oýlanma"


:apl: :alo: yetirenine minnetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Aýka ❁✿ (Bu gün, 19:41:39)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 11. ... Men ýene-de sanap galdym kirpigiň, Owadan göz bilen, nazaryň bilen, Gyrkyp gitdiň kisämdäki hatymy, Ýyrtyp gitdiň bir ömüriň ýazgydyn. Saňa sataşamda dilim tutulýar, Beden... dowamy

Agzalara soragly teklip!


Yolagchy, Goldayan 👍... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter