“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Forum | Syýahat
Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, sαg bolun gowy goshgy eken... dowamy
Gosgular dunyasi | Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:49:42)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, 57 Bagyśla ÿûregim! Bagyşla, ýüregim, Bagyşla meni! Seni köp süteme sezewar etdim. Geldi-geçer duýga aldyryp seri,  Mähir-muhabbete seni zar etdim. Adam ataň ýalňyşlygyn g... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, 6 Gamgyn saz diñlesem... Gamgyn saz diňlesem bogazym dolýar, Bir sazanda derdin ýazandyr diýip. Bir gyzam oň üçin gijeler aglap, Şolaram söýgüden ýanandyr diýip. Bir asyr... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, Ayna 126 yokarda bar.... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 47 Saña ÿetmek. Köp pikir edýärin, agramym sowal, Nämüçin, nämüçin, nämüçin şeýle? Belki, saňa ýetmek ýerleşen däldir Pikir etmek köp ýazylan täleýme. Men goşgy ýazamda lowlaýan... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter