“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Forum | Erkin mowzuklar
Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


The end ))... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


:alo:... dowamy
Gosgular dunyasi | Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:51:14)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, sαg bolun gowy goshgy eken... dowamy
Gosgular dunyasi | Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:49:42)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, 57 Bagyśla ÿûregim! Bagyşla, ýüregim, Bagyşla meni! Seni köp süteme sezewar etdim. Geldi-geçer duýga aldyryp seri,  Mähir-muhabbete seni zar etdim. Adam ataň ýalňyşlygyn g... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, 6 Gamgyn saz diñlesem... Gamgyn saz diňlesem bogazym dolýar, Bir sazanda derdin ýazandyr diýip. Bir gyzam oň üçin gijeler aglap, Şolaram söýgüden ýanandyr diýip. Bir asyr... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter