Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Anewli Täzeje [off]
14.01.2018 / 02:08
Запомни "I love you"
- eje cyndanam men gorkunchmay?
- bu wagt gowula,ine doglan wagtyn welin doktor gymyldasa atyn diydi.- gyzlar men taze soygulim meni sheylebir gowy gorya,ol her gun men yorejek yolumy gul bn bezeya...
- kim gyz ol?
- hooo anyrky kocede yashayan Aman
- haaa Aman diysene,ol ors owlyade garawul durya...Ogly oylenjek gyzyny oylerne tanyshdyrmana getirya
- eje kaka tanysh bolun,bu men gelinligim ol 50 yashynda 5 chagasy bar.
Ejesi kakasy gozleri cykayjak bolya. Ogly bolsa:
- mun ari dereksiz bolup ichga ozuni aldyrp oyuni satypdyr,bulan yashamana yeri yok,indi barde yashars.
Ejesi kakasy ogluna hayran galyp durlar. Ogly bolsa:
- Sheylede bu SPID keselli we agzy zaya.
Ejesine kakasyna diyere soz galanok. Ogly bolsa:
- adam Ayna.
Eje kakan yureginden tutya, shol wagtam ogly:
- oyun etdim diyya welin eje bn kaka hezil edyaler ynjalyp
- Ayna dal ady Mahym diyya ogly...- ayalyn bn sowushende ona name diyyan?
- towshanjygym.
- sholar yaly mahirlije sowushyanmay?
- towshan gaty ajygsa oz bokuny iyya,men ayalym shony bilyar ol mal doktor.- a gyz mumkin bolsa size komek edeyin
- yokla goshum agyr dala
- men goshunyz hakda aydamok,men plasticeski hirurg.- hassa,sizin gowy tanyshlarnyzdan biri ayryldymy hey golayda?
- howwa
- onda size gowy tazeligim bar,siz bahym dushusharsynyz.Kino aleminde tazelik. Jeki Canyn dublyorlarynyn gizlin mazary tapyldy.Ari gozellik salonynyn onunde ayalyna garashyp dur. Birsalymdan ayaly cykyp,yylgyrp:
- nahili bolupdyrn ezizim diyya,adamsy seredip:
- ayyyy namede bolsa synanshdyn,gynanma diyya.- ezizim turaweri,pojarny cagyr,oymuz yanya.
- yuwashyrak bolup cykaly,ejen turaymasyn.Bir adam wokzalda kassa baryp bilet almakcy bolyar:
- mana tualedin yandan,3 gatdan bir bilet berin diyyar. Satyjy gen galyp seredyar,ol adam:
- gaynymy oyune ugratjak bolyan diyyamish.Drakula sheylebir ichip donupdyr welin,ol oz dostlary bn guni garshylamana gidipdir.- kaka name ucin bu kinony cagalar gormeli dal?
- yuwashja bolup otyr hazir bilersin- gynanjymy kabul edin,sizin gaynynyzyn 1 sagat yaly omri bar
- zyyany yok doktor,men cydarn,8 yyl cydadym 1 sagat galanda cydarn....-Kinon sony gowluk bn gutaryp bilermi eger glawny roldaky olse?
- elbetde,eger glawny roldaky gayyn bolsa.
+ (1): Enka,
Sag bolsun aýtdy (2): Gülnahal, Enka,
2.  Ahal Täzeje [off]
14.01.2018 / 07:31
Всё начинается с мыслей
Gayyindan yanan bira yazyldyr oydyan
+ (1): Enka,
Sag bolsun aýtdy (1): Karat,
3.  Enka Täzeje [off]
14.01.2018 / 11:21
kaktus häsiýetli, bägül köñülli
Hehe gyzykly
4.  Baycik Täzeje [off]
05.02.2018 / 00:39
Beh,gaýynlar şeýld erbetmikà;
5.  Melek91 Täzeje [off]
10.02.2018 / 12:05
Gyzykly
6.  Eclipse Täzeje [off]
10.02.2018 / 23:32
layk goyup bilemmok yaman gyzykly degişmeler eken
7.  Nuretdin Täzeje [off]
11.02.2018 / 11:59
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
Ari gozellik salonynyn onunde ayalyna garashyp dur. Birsalymdan ayaly cykyp,yylgyrp:
- nahili bolupdyrn ezizim diyya,adamsy seredip:
- ayyyy namede bolsa synanshdyn,gynanma diyya.
8.  Muhach Täzeje [off]
22.02.2018 / 21:02
Bet hemmesem
9.  SöSäM Täzeje [off]
08.03.2018 / 20:20
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Ors owulyade garagul durya diysene))

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net