Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
08.03.2018 / 19:35
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Park bar

Seniñ bilen aramyzda
Ýekeje park bar
Size guda barmaga
Biziñkiler gorkýar

Sebäbi biz biriksek
Çykan ýaly kastlarna
Ýaşap ýören öýmüzi
Ýykýas olañ üstlerne

Bize köp zat öwretýän
Aramyzda park bar
Olam öz šagirtlerniñ
Ýykylmagyndan gorkýar

Sen etažyñ ýaltasy
Menem howlyñ keltesi
Ejeñe ýamanlapdyr
Meni körpe eltisi

Köpden bäri aramyzda
Ýekeje park bar
Bizi duşurýan şo park
Aýralygmyzdan gorkýar

Sen etažda aglaýañ
Menem howlyda şu wagt
Sen barada oýlanýan
Haçan ýetdirer bu bagt

Şu wagtam aramyzda
Şol ýeke park bar
Bizi penalan şo park
Ýanmagymyzdan gorkýar

Jenap Jeza-ñ bu repini diñläp düşünip gynandym. Diñe bir gynanmak bilen çäklenmän eýsem ýene bir gezek gynandym(
Sizem gynanjyñyzy bildirip bilersiñiz!.

Terjime eden jenap SöSäM
+ (3): Kepderi, AKPAMYK, Birimen,

Özg. SöSäM (08.03.2018 / 19:38) [1]
2.  SuW PeRi Täzeje [off]
08.03.2018 / 20:38
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Dinläba gormedim
"Fark var" "park bar"
3.  Tutku Täzeje [off]
08.03.2018 / 21:00
Parkmy yada parhmy?
4. Adminka Täzeje [20s]
08.03.2018 / 21:01
Akylly adamlar, gaty gormeyar, netije cykaryar.
Park dalde parh bolaymasyn ol
5.  Lavin Täzeje [off]
08.03.2018 / 21:27
Hakuna matata
Ahahhahaha gawy parodi bolpdr

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net