Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
10.03.2018 / 17:41
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
(Hiç kimiñ durmuşyndan däl diñe degişme)

Seni görmän öye baryp yatma yok
Señ baryñda sogan alyp satma yok
Hemme mugt zatlary men senden alyan
Maña seniñ kamersgiñden gitme yok

***

Internet söygüsi hasam üytgeşik
Bu gün dosty boldy ertirem yary
Olar juda beyik aşyk-magşuklar
Söyüşip yörmüşler alty gün bäri

***

Hemä äri bar oñ, hem söygülisi
Ikisinem söyyär janyndan beter
Şu yerde meñ düşünmeyän bir zadym
Bir jan üç adama nähili yeter

***

Şu mahalky duygylaram üytgeşik
Dilinde jan gülim, beynide babka
Sadagañ bolayyn ygrar diyen zat
Sen häzir köp yerde köwüş tyryapka

***

Indi söygi bakyşlardan başlanok
Söygä öwrülyärmiş, jay, ulag, pullar
Ine şeyle söygiñ miwesi artyp
Döredi durmuşa çykmadyk dul-lar

***

Kyrk yaşlylar söygä yanyp köyip yör
Özem yigrimi yaş kiçiler bilen
Okuwçylar aytyar "troynikler köp"
Bilemok bu zatlar çynmy ya yalan

***

Gumyna gitsinlay, meñ ne azarym
Il üçin jiwrinip basmaýyn howy
Yöne şol aydylyan zatlar çyn bolsa
Meniñ yalñyzlygym sen şeyle gowy

by SöSäM dayi 10.03.2018.y 17:41
+ (3): Kepderi, Gercheknazar, Zeynep,
Sag bolsun aýtdy (5): XXXXX, Annagurban, ангелочек, Zeynep, Garly,

Özg. SöSäM (10.03.2018 / 17:44) [2]
2.  XXXXX Täzeje [off]
10.03.2018 / 17:51
Allahyma - söýündüm we söýendim
SöSäM, Dogry Alla saklasyn. "Detjaly iki är alar ýaranlar"
+ (1): wepaşka,
Sag bolsun aýtdy (1): wepaşka,
3.  Lacyn Täzeje [off]
10.03.2018 / 17:53
Jupune dushupdir. Maledes awtor.
4.  SuW PeRi Täzeje [off]
10.03.2018 / 17:53
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Degişmeden gelen hakykat bar solar ýalylaram(
5.  SöSäM Täzeje [off]
10.03.2018 / 17:56
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
SöSäM dayynyz kellesi gowy dalka samraberya ayyplashmarsynyzda
6.  SöSäM Täzeje [off]
10.03.2018 / 19:09
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Mahri (10.03.2018 / 18:48)
Bolgusyzja zat ÿazanyñy özüñem bilip SöSäM daÿi diyenem bolÿeñmi?
Basyp bilmez yagysy men boldymda şu çagañ

Özg. Mahri (10.03.2018 / 20:13) [1]
7.  Ahal Täzeje [off]
10.03.2018 / 20:09
Всё начинается с мыслей
Arini soymese basga yar gozlarda arler ozini soydursun basga gitman
Sag bolsun aýtdy (1): ангелочек,
8.  Akapella Täzeje [1566s]
10.03.2018 / 20:15
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Sen häzir köp yerde köwüş tyryapka(mokriý salfetga) moda
9.  @yürejigim Täzeje [off]
10.03.2018 / 23:32
Ahlagy owadan ynsan hemme ýaşda-da owadandyr.
Ahal, Yürejigim boldyn

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net