Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 01:41
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Dünýäde iñ halamayan sözim "Iş"
iñ halamayan hereketim "Iş"-lemek"
Diñläsim gelmeýän gürrüñ "iş"-iñ gürrüñi"

Men "Iş"-lemek"-i halamaýaryn. Sebäbi ol bary-ýogy ölmezlige bahana.

Men okamagy halamaýaryn. Olam "Iş"-lemek"-iñ dogany.

Men bahana tapmagy halaýaryn. Çünki ol diñe özüñden başga zady "Iş" edinmezlik.

Men gülmegi halamaýaryn. Gülkide söýgi ýok.

Meniñ üçin iñ uly däli haýsydyr bir degişmejige gülip bilýän adam.

Haçanda sekizinji klaskak mugallymamyz her bir okuwçyny turuzyp "Gelejekde kim bolmak isleýäñ"-diýip soranynda olaryñ hemmesiniñ niýetiniñ soñynda "Iş"-lemek" arzuwy bardy. Arzuw diñe arzuw. Hasyl bolsa bagtlylyk bolmasada kaýyllyk.
Şondan soñ olar bilen düýbünden gatnaşmadym.
Şu wagt hem gatnaşmaýarys gelejekde-de gatnaşmarys.
Sebäbi bu sorag maña gelip ýetende (dünýä belli hiç kim boljak) diýip anyk aýdypdym. Anyk zadyñ soñynda bolsada bolmasada göwniñ ynjalmak
Mugallymamyz "Ömrümde birinji gezek eşitýän bu jogaby özem seniñ ýaşyñdakydan. Sen maña nämüçin muny diýeniñi aýtsana"-diyeninde (menä ony diñe bulardan uytgeşikdigimi aytmakçy boldym) diyipdim.

"Iş" meniñ üçin däl. Menem "iş" ucin dal. "Iş" başganyñ sözi

Men ýaşamak üçin doguldym "Iş"-lemek" üçin däl.

Men dogylamda "Iş" bilen jetleşdim. Meniñ bar ýerimde ol ýok onyñ bar ýerinde men ýok.

Meniñ üçin iñ samsyk adam pul töläp "Iş"-e" girýän adam.

Hatda ykmanda mahalymam aañyry başy aýlykly "Iş" teklip etseler adynyñ "Iş" gazanjagymyñ "Aýlyk" bolany üçin kabul etmerin.

Siz üçin degişme meniñ üçin ömrümiñ aýrylmaz hakykaty!.

"Iş"-i ölýänler etsin

"Iş" başganyñ sözi. Çünki başgalaryñ "Iş"-i meniñ "Iş"-im däl.

by jenap SöSäM
Sag bolsun aýtdy (1): XXXXX,

Özg. SöSäM (11.03.2018 / 01:44) [2]
2.  Lacyn Täzeje [off]
11.03.2018 / 01:53
Ishlemeyanlerem olyaler
+ (1): Mergen,
3.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 01:57
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Lacyn (11.03.2018 / 01:53)
Ishlemeyanlerem olyaler
Ters dushundina gadyrdan
4.  Jamelia Täzeje [off]
11.03.2018 / 02:03
Iymek ucin yashamaly dalde . Yashamak ucin iymeli. yatan okizem iyim yok .Onun ucinem yene ishlemeli bolyan gazanc etmeli bolyan
+ (1): Arzuw,
5.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 02:06
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Jamelia (11.03.2018 / 02:03)
Iymek ucin yashamaly dalde . Yashamak ucin iymeli. yatan okizem iyim yok .Onun ucinem yene ishlemeli bolyan gazanc etmeli bolyan
"Iş" arzan zat arzanjak wagtyñy gurban etmek

Akylyñy ulansañ ýol juda kop
6.  Jamelia Täzeje [off]
11.03.2018 / 02:11
SöSäM, okamasan aklyna juda gowy pikir gelmez
+ (1): togalak,
7. Arzuw Täzeje [21s]
11.03.2018 / 02:12
Fly with Me ...:)
YALTA!
+ (1): Jamelia,
8.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 02:13
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Jamelia (11.03.2018 / 02:11)
SöSäM, okamasan aklyna juda gowy pikir gelmez
Mena hic wagtam okamadym
9. Arzuw Täzeje [22s]
11.03.2018 / 02:15
Fly with Me ...:)
# SöSäM (11.03.2018 / 02:13)
Mena hic wagtam okamadym
shonung uchin gowy pikirlering yokda
+ (2): Jamelia, togalak,
10.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 02:15
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Arzuw (11.03.2018 / 02:12)
YALTA!
Kabir adamlar bolya...

Namucinka olaryn yonekeyje sozlerem bal bolyp batya yonekeyje yylgyryshynam her dem kuyselya

Duygy hakda yazalyñlay "Iş" gumyna gitsin
11.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 02:16
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Arzuw (11.03.2018 / 02:15)
shonung uchin gowy pikirlering yokda
Men gowysy chykayyn yogsa gyzlar urya meni

Yaman kopeldiniz
12.  XXXXX Täzeje [off]
11.03.2018 / 05:45
Allahyma - söýündüm we söýendim
SöSäM, Ähli ýazanlaryň durşyna gülki ýöne manyly.
13.  unknown Täzeje [off]
11.03.2018 / 07:27
Bina galdyr akyl bilen ynsapdan
Ýa sen akmak ýada düşünmedikligim üçin men
14.  Парекмахер Täzeje [off]
11.03.2018 / 09:06
Гова языпсың дост: . . йөне ишлемән яшамак асла мүңкин дәл!
15.  togalak Täzeje [off]
11.03.2018 / 12:58
Bikarden Huday bizar
16.  Amangeldi Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:14
Zahmet cekmeyanler gury bir sandyr
17.  feride Täzeje [off]
13.03.2018 / 14:43
DÛNÝÂ ŞEÝLE Gôzel
Hehehe (dûnýâ belli hiç kim bolup bildinizmi onsañ) hehehehe
18.  Sabryna. Täzeje [off]
14.03.2018 / 23:13
Ýaltalar öz ýygnagynda sheýle karara geldiler "Ishsiz ýatmak kyn, ýöne biz kyncylykdan gorkmaýarys"
+ (1): Mergen,
19.  Mergen Täzeje [off]
14.03.2018 / 23:23
Her zat tapýaraý şulam. Dünýañ tersine barýa bul. Bolaram bu "dünýä belli hić kim"...

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net