Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 01:50
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
KÖSENME DOGAN

Kemçilik agtaryp kösenme dogan
Gel saña ýüzüsin tapyp bereýin
Bir başyndan düzet gaýratyñ çatsa
Menem seniñ düzedişiñ göreýin

Menä görkezeýin, senem belläp al
Isle seredip al, isle elläp al
Alyşyñ parhy ýok, düzetseñ bolýar
Isleseñ gu:rap al, isle gülläp al

Adamlañ gözine köz edip basyp
Adamlar jaý gurýar köçäni gysyp
Ynha şuny düzet gaýratyñ çatsa
Durmada guýrugñy ýamzyña gysyp

Diñe şu kemiñem ýüz görnüşini
Menä görkezeýin, senem gel düzet
Onsañ seni ýüz obada öweýin
Ýöne ilki gelde iş görkez, göz et

Eger başarmasañ pañlamak näme
Ejizlik, ýalan ýüz, ýañramak näme
Şularyñ hemmesin öziñe öwret
Şahyslyk söz näme, samramak näme

Kemçilik juda köp, düzedip bilseñ
Ýa düzetjek ýere söz edip bilseñ
Ony gözläp ýörip kösenme dogan
Mugt tapyp bereýin ýanyma gelseñ

ABDULSÖÝÜN_ILHARY {A.S.K}

12.03.2018.ý 1:49
+ (2): XXXXX, Gowjam,
Sag bolsun aýtdy (7): selhoz, XXXXX, Akapella, Annagurban, Парекмахер, arslan86, Kepderi,

Özg. SöSäM (12.03.2018 / 01:54) [3]
2.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 02:16
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
KÖSENME DOGAN

Kemçilik agtaryp kösenme dogan
Gel saña ýüzüsin tapyp bereýin
Bir başyndan düzet gaýratyñ çatsa
Menem seniñ düzedişiñ göreýin

Menä görkezeýin, senem belläp al
Isle seredip al, isle elläp al
Alyşyñ parhy ýok, düzetseñ bolýar
Isle süllerip al, isle gülläp al

Adamlañ gözine köz edip basyp
Adamlar jaý gurýar köçäni gysyp
Ynha şuny düzet gaýratyñ çatsa
Durmada guýrugñy ýamzyña gysyp

Diñe şu kemiñem ýüz görüşini
Menä görkezeýin, senem gel düzet
Onsañ seni ýüz obada öweýin
Ýöne ilki geldä, iş görkez, göz et

Eger başarmasañ pañlamak näme
Ejizlik, ýalan ýüz, ýañramak näme
Şularyñ hemmesin öziñe öwret
Şahyslyk söz näme, ýañramak näme

Kemçilik juda köp, düzedip bilseñ
Ýa düzetjek ýere söz edip bilseñ
Ony gözläp ýörip kösenme dogan
Men tapyp bereýin ýanyma gelseñ

ABDULSÖÝÜN_ILHARY {A.S.K}
Sag bolsun aýtdy (1): Gowjam,
3.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 02:17
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Teswirde yazanymy has göwnejay gordim
4.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 02:24
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Teswirdaki hasam yalnysh eken
5.  XXXXX Täzeje [off]
12.03.2018 / 03:24
Allahyma - söýündüm we söýendim
# SöSäM (12.03.2018 / 01:50)
KÖSENME DOGAN

Kemçilik agtaryp kösenme dogan
Gel saña ýüzüsin tapyp bereýin
Bir başyndan düzet gaýratyñ çatsa
Menem seniñ düzedişiñ göreýin

Menä görkezeýin, senem belläp al
Isle seredip al,
Bismillahirrahmanirrahim 1 00 000 mertebe Allahymyz razy bolsun hemme edýän işleriňiz üçin halypa
6. Akapella Täzeje [13s]
12.03.2018 / 07:24
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Kim.degdiga bu çagaň.gownine
7. Gowjam Täzeje [160s]
12.03.2018 / 10:54
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Birinji teswirdaki yerliklimika diyyan. Tuweleme awtor gosgylarnyzy haladym. Ustunlik yar bolsun.
8.  Парекмахер Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:17
Дилиңде дүзетмеде ишиңде дүзет дийәңми !

Манылы говы языпсың сагжа бол @Сөсәм !
9.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 16:12
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Mahri (12.03.2018 / 14:12)
Kakdyrjak bolan bolupma by
Bolan bolmak maña görä däl bolaymasa gadyrdan

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net