Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  Yklym Täzeje [off]
12.03.2018 / 12:57
IMG
Instagramda paýlaşylan Hytaýly pişijek, iň gamgyn pişijek diýip yglan edildi.
IMG
Ol şeýle bir gamgyn, şeýle bir gamgyn, seredeňde ýüregiň awap gidýär.
IMG
Hiç kim onuň näme üçin beýle tukatdygyny bilenok. Hat-da öz eýesem...
IMG
Belki-de ol öz ýakyn adamsyny ýitirendir ýa-da bir gynançly wakany ýadyndan çykaryp bilýän däldir ýa-da biri erbet göwnüne degendir...
IMG
Gamgym pişijek nämäni başyndan geçiren hem bolsa, ol bize bir zatlar aýtjak bolýan ýaly...
IMG
+ (7): Azat 33 ashyk, Sahyr yigit, Manager, Парекмахер, Gowjam, berdi, Kepderi,
Sag bolsun aýtdy (1): Парекмахер,
2.  Sahyr yigit Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:04
Her nace seretsen dunyăn işine,yamanlyk bir gyşdyr yagşylyk yazdyr!!!
gyzykly mowzuk
+ (1): Yklym,
3.  AKPAMYK Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:05
belki özi şeyle görnişde ýaradylandyr janaver
+ (2): Yklym, Manager,
4.  sevan Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:08
"не когда не говори не когда"
Belki ol pishiklerin dalde adamlaryn naharyndan iyesi gelyandir
+ (1): Manager,
5.  Lacyn Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:39
Way bujagassanyyy. Gowjalagy.
6.  sevan Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:59
"не когда не говори не когда"
# Lacyn (12.03.2018 / 13:39)
Way bujagassanyyy. Gowjalagy.
Alalymy shony

Iki bolyp bile oynarys
7.  Парекмахер Täzeje [off]
12.03.2018 / 14:07
Догруданам гамгынжа экен !
+ (1): Manager,
8.  Manager Täzeje [off]
12.03.2018 / 14:16
Göwūn bir aýna ýalydyr, başarsañyz döwmejek boluñ.
Özūni adaty däl pişik hökmūnde tanatjak bolup, adamlaryñ ynamyna girip naýynjansyraýan bolaýmasyn şu?!
Sag bolsun aýtdy (1): ангелочек,
9.  Lacyn Täzeje [off]
12.03.2018 / 14:33
sevan, Alaly alaly
10. Gowjam Täzeje [48s]
12.03.2018 / 14:36
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Waayyy....yuregim bir hili boldy on gozjagaslarnyyyy.....oşşasym gelip gitdi
+ (1): Aşyk Gurban,
11.  Mergen Täzeje [off]
12.03.2018 / 15:35
Hmm, şol pişigiñ eýesiniñ edip ýören zadydyrlaý. Pişiginiñ nadeniñde gamgyn görnüşe geçýändigini bilip, gamlandyryp (keşbini üýtgetdirip), surata alýandyr we elbetde instagramda paýlaşýandyr.
12.  SuW PeRi Täzeje [off]
12.03.2018 / 22:42
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Waheeey janawer((dine gamgyn wagtyny çekendirler. Howa yokyan däldir onada)

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net