Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | SUNGAT ÄLEMI | Umumy bölüm

Dost (Gitara Aýdym Sözleri)
 Täzeje
 ArslanAlayew [off]
 24.12.2020 / 13:12

Owaldan-a hiç kimiň,
Başyna iş düşmesin,
Iş düşäýse başyna,
Çyn dostlary gaçmasyn!
Goý, ýaşasyn, çyn dostluk,
Onsuz ömür geçmesin!
Dost nähili dostlugyn,
Işiň düşse, bilersiň!...

Çyn dostlar kyn günde dost,
Ýykylan çagyňda dost.
Hassa wagtyň halyňdan,
Habar alsa, şonda dost.
"Dostum köp" diýip, öwünme
Synag kändir öňüňde,
Hak dost galar ýanyňda,
Bir kösenen ýeriňde...

Barly wagtyň elmydam,
Gezer, sözüň makullap,
Ýanyňda hemra bolar,
Işiňde abraý diläp,
Büdüräýseň ýoluňda,
Gelmez, birje soraglap,
Dost nähili dostlugyn,
Işiň düşse, bilersiň!...

Senden döwran gidinçä,
Seň saýaňda gezerler,
Soňra salamyň alman,
Senden ýüzün sowarlar,
Ynanma, hiç olara,
Olar dost bolmadylar,
Dost nähili dostlugyn,
Işiň düşse bilersiň!...

Çyn dostlar kyn günde dost,
Ýykylan çagyňda dost,
Hassa wagtyň halyňdan,
Habar alsa, şonda dost.
"Dostum kän " diýip, öwünme,
Synag kändir öňüňde,
Hak dost galar ýanyňda,
Bir kösenen ýeriňde...

Gitse, rysgal-döwlediň,
Ýakyn dostlaryň gider,
Sen ýeke bolup galsaň,
Gamlanyp, göwnüň çöker,
Şonda, diliň keltelip,
Süýji günleriň öter,
Dost nähili dostlugyn,
Ana, şonda bilersiň!...

Aýdan sözlerme düşün!
Bir saňa Alla ýakyn,
Hem ataň-eneň ýakyn,
Uýaň-dogan, jigiň ýakyn,
Öýüňde ýanýoldaşyň,
Ogluň hem gyzyň ýakyn,
Kim saňa ýakynlygyn,
Kyn günüňde bilersiň!...

Çyn dostlar kyn günde dost,
Ýykylan çagyňda dost,
Hassa wagtyň halyňdan,
Habar alsa, şonda dost.
"Dostum kän" diýip, begenme,
Synag kändir öňüňde,
Hak dost galar ýanyňda,
Bir kösenen ýeriňde...


89

11

5

4

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 24.12.2020 / 13:36

+1

 Täzeje
 Rozmyrat [off]
 24.12.2020 / 19:44

+1

Betylay

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 24.12.2020 / 21:05

+1

Hakyky

 Täzeje
 Nowcha [off]
 25.12.2020 / 13:37

+1

Gitarada aýdymlary mena halaýan özimde

 Täzeje
 Ейжежик [off]
  Senden kan zat islamok yekeje dilegim"GADRYMY BIL"
 29.12.2020 / 10:00

+0

Menem dinlap gordim su aydymy gowy aydym

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021