Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Gozelleň biri
 Täzeje
 HALMYRADOW [off]
 28.12.2020 / 18:50

Doly okaň!!!


Şahyr däl men ele aldym galamy,
Ýone sozlerimin ýokdur ýalany,
Bu gun bir gozelin tarypyn etjek,
Ol gozel ýuregmin saýlap alany.


Neneň taryp etmesin bu aasyk ýurek,
Sen dek gozel dunýä inýändir seýrek,
Allaň bu zemine beren paýy sen,
Beýle gozelin gadyryn bilmeklik gerek.


Seni gorse gul açar,guraýan baglar,
Seni gorse ýol açar,gojaman daglar,
Sen goýa asmanyn huýri, melegi,
Jemalyna haýran bolup dil açar lallar.


Gozlerin ondordi,gijänin aýy,
Gork berýä ýuzine ýanagyn haly,
Dunýäde gozellik ýarysy bolsa,
Seni gorip toba eder, gyzlaryn bary.


Gozellikde has belentde duransyn,
Gün sana däl,sen gunenur berersin,
Allan emri bilen ýagty jahanda,
Gudrat bolup,hut jennetden gelensin.


Seni soyip elden gitdi hyýalym,
Bags ederin sana,bu sirin janym,
Hezreti Yusupdan galan parçasen,
Mun ajy doyurar senin jemalyn.


Gul jemalyn ruhlandyrar ganatsyz gusy,
Seni soyip biler goren her kisi,
Ýone sen kalbyna orun tutmaklyk,
Dunýade iň bagtly oglanyň isi.


Ýasardym men ýureksiz ýasalsa eger,
Ýone sensiz ýasamak mumkin däl meger,
Sahyrymyz Kerim aga aýtmyslaý,
Sen dek gozel dunýä ýüz ýyldan geler.


Sensiz gijelerne hiç danym atmaz,
Hiç bir gozel senin ornuny tutmaz,
Omir boýy sana dessan ýazsamda,
Munlerçe adamyn tarypam ýetmez.


66

9

2

7

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 dreamer_006 [off]
  Nothing is impossible💫💙
 28.12.2020 / 18:58

+0

HALMYRADOW kimai ol gozel belki tanarn men😅


Täzeje
HALMYRADOW  (28.12.2020 / 18:59) 

dreamer_006,Ýok tanamaýan
tanaýan bolmagynam mumkin


Özümiziňki
dreamer_006  (28.12.2020 / 19:02) 

HALMYRADOW, tanarn aidyp goiber adyny


Täzeje
HALMYRADOW  (28.12.2020 / 19:04) 

dreamer_006, Borlaýýýýýýýýýý, sen etmeli zadyny etde laýk bas


Özümiziňki
dreamer_006  (28.12.2020 / 19:06) 

HALMYRADOW, gaty gou gurledinle😂😂😂

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)

Tasinlikler dunyasinde


Täsin eken sps...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
Oraz (Şugün, 19:42)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021