Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

?>_< *_*
 Täzeje
 askitom [off]
 28.12.2020 / 20:26
 Bu profilniň egasi dadasinin erka kyzy!!

La Blaze - Kalbym aglayar aydymyn sozleri

Saña men ömrüm diyerdim emma ömrimi soldyrdyñ
Meni güldir diydim üssümden güldirdiñ
Seret güyjimem galmady otyryn ukypsyzja, bak maña
Eştýäñmi meni, itişiñ yaly gel galdyrsana

Gaydyp ber maña meni, öñki durkym nirede?
Utanyan men indi özümi sensiz görenimde
Göreşmedik, söygimiz ucin göreşmedik
Sen sowaşdyñ emma men senden hic sowaşmadym

Heniz kiçi bolsakda owadan söygimiz bardy
Näçe ýyldan bari iki yürekde yaşayardy
Islesekde gowuşmadyk bir birimize
Ejeñ bermek islemedi seni oba ýigidine

Sen tiz yeñildiñ, ir gowşurdyñ gollary
Indi bolsa Bizi aýyrdy, howa yollary
Gülälegim saña diyerdim men läligim
Beren goşa kepderiñem galdy ýadygärligiñ

Içine siñip gitdim bu parklaryñ şäherleriñ
Ömürlik nälet bolsun mensiz gecen säherleriñ
Daña çen göz yumman eden arzuwlam puç çykdy
Bu notalar sana sözlerim elten bushlukçym

Muhammet ugruñda öldi, yöne entak ayakda
Soñuna çenli bile däl , yeke barya gaýykda
Seniñ üçin çykya kalbymdan ajy aydymym
Senem öz söygiñ üçin ädäý yeke ädimiñ

Sebapkari sen gahardan kellämiñ doñmasy
Sen bileb bile bolsun yada durmuş bolmasyn
Ikimizem yürekden açyp töri bermedikmi
Biz ikimiz soymek ucin bu dünýä gelmedikmi?

Küysedi , diyseñ kalbym küýsedi
Ýeller gelende ysyñ burnuma degsedi
Iñ owadan güller señ görkiñe meñzedi
Yöne meniñ söygim saña degmedi

Diydiler ony unut diydiler
Pikirlem aç göz yaly meni iydile
Özgäni görmez gözim kör boldy didelem
Herkimden giden dünye birgün gider bizdenem

Sen meniñ güneşimi ýapan bir bulutdyñ
Gaharym gelsede içimden yuwutdym
Ikimiz kitap soñunda gelyan bir umytdyk
Ajap bir söygini taşladyñda unutdyñ


69

8

5

1

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Yusup_Durdyyev [off]
  ❤️Selbiskam söýýän seni❤️
 28.12.2020 / 20:28

+0

Agyryar dami

 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Sen eyle,sen beyle"ИДИ НАХХУЙ"bolsum seyle ♠ ♠
 28.12.2020 / 20:58

+0

 Täzeje
 HALMYRADOW [off]
 29.12.2020 / 07:17

+0

 Täzeje
 Ейжежик [off]
  Senden kan zat islamok yekeje dilegim"GADRYMY BIL"
 29.12.2020 / 09:58

+0

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 09.01.2021 / 03:12

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021