Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Gutlaglar we arzuwlar

Täze ýyl gutlagy
 Täzeje
 Pegas [off]
 29.12.2020 / 08:40
 „Her setirim ruhumdaky ýaramdyr...“

Täze ýylyňyz gutly, düşümli ýyl bolsun!
Diňe bir düşümli däl, eýsem atly, sypatly, ýöňkemeli, işlikli, sanly, doldurgyçly, aýyrgyçsyz bir ýyl bolsun!


Goý, bu ýylda:
— Umydyny ýitiren jübüde: "Gutlaýarys, siziň çagaňyz bolýar!" diýilsin;
— Garry atalardyr enelere: "Sizi göresimiz geldi, häzir barýarys" diýilsin;
— Her bir kesellä: "Siz gutuldyňyz" diýilsin;
— Söýen gyza: "Meniň gelnim bolaý!" diýilsin;
— A ýetimler öýündäki çagalara bolsa: "Geýin, yzyňdan ejeň geldi!" diýilsin...


Ýagşy arzuwlaryňyzyň myrat tapjak ýyly bolsun!!!


108

10

6

5

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 29.12.2020 / 09:04

+1

Sag boluň agam Täze 2021 yyl düşimli, şatlykly saglykly rysgal bereketli ýyl bolsun! Täze yyl bayramlarňyz bilen !!!

 Täzeje
 Bilesingelyami [off]
  Bäh..näme diýsemkäm
 29.12.2020 / 10:37

+1

Minnetdar agam.

 Täzeje
 sadaja [off]
  Hemme zat wagtlayy eken muna has gowy dusindim ind
 29.12.2020 / 11:10

+1

Sagbol

 Täzeje
 Zumerret [off]
  Başga işim ýok ýaly ýene girdim saýta.:/
 30.12.2020 / 02:37

+1

Sag bol mugallym!
Sizem gutlayan! Arzwlaryña ýet!!!

 Öwreniji
 Selbiska [26s]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 30.12.2020 / 20:51

+0

Sizinkem gutly bolsun

 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Sen eyle,sen beyle"ИДИ НАХХУЙ"bolsum seyle ♠ ♠
 03.01.2021 / 01:04

+0

пасибо сенкам

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)

Tasinlikler dunyasinde


Täsin eken sps...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
Oraz (Şugün, 19:42)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Charyyevna (Şugün, 19:41)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
leyla (Şugün, 19:41)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021