Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Minnetdar eje
 Özümiziňki
 dreamer_006 [off]
 29.12.2020 / 12:00
 Nothing is impossible💫💙

Ak süýdüň gymmatyn nämä deňäýin,
Nämäni goýup bor mähriň deregne.
Daglary deňesem owranyp gider,
Agyr günler mizemedik ýüregňe...

Ýaşap göz ýetirdim bir hakykata,
Seniň ýok ýeriňde minnet bar eje.
Şol minnete duçar etmediň meni.
Eliňden öpeýin, minnetdar eje...

Hüwdüňden heň alyp ulaldym käbäm.
Seniň gyzgyn söýgüň bilen hiňlendim,
Meger ene mähri siňeni üçin,
Il içinde sylaglanyp diňlendim...

Näme gazanan bolsam seniň bilendir,
Saňa bagly beýikligim, pesligim
Bir söz diýmekligiň wagty gelendir,
" Sen Alladan soňky mukaddesligim "...


79

12

4

8

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 29.12.2020 / 13:09

+1

Sagbol Eje hakdaky goshgulary soyyän


Özümiziňki
dreamer_006  (29.12.2020 / 13:22) 

Orazik, nez


Özümiziňki
Orazik  (29.12.2020 / 13:23) 

dreamer_006,

 Täzeje
 Hako [off]
 29.12.2020 / 13:13

+0

Özüñ ýazdyñmy?


Özümiziňki
dreamer_006  (29.12.2020 / 13:23) 

Hako, iokla mn o dereje shahyr dala


Täzeje
Hako  (29.12.2020 / 13:24) 

dreamer_006, dogry.))

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 30.12.2020 / 20:48

+0

 Täzeje
 Ейжежик [off]
  Senden kan zat islamok yekeje dilegim"GADRYMY BIL"
 30.12.2020 / 22:31

+0

Soydum gosguny


Özümiziňki
dreamer_006  (30.12.2020 / 22:32) 

Ейжежик, daa mnm😻


Täzeje
Ейжежик  (30.12.2020 / 22:37) 

dreamer_006, yenem ba bolsa yazay


Özümiziňki
dreamer_006  (30.12.2020 / 22:38) 

Ейжежик, aii ioklai chykjak iurekdeshden bir klm girai dieni un girdim asylam pokaa👋

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021