Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Ebu Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdulmuttalyp radyýallahu anhyň adyndan rowaýat edilmegine görä
 Özümiziňki
 Mustafa [off]
 07.04.2021 / 13:45
 Ýeke gezyän erkime atwet bermen xer kime✌️

Ebu Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdulmuttalyp radyýallahu anhyň adyndan rowaýat edilmegine görä, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Allatagalladan rowaýat eden bir hadysynda şeýle buýrupdyr:
“Allatagalla ýagşylyk we erbetlikleri takdyr edip ýazandan soň bularyň ýagşy we erbet bolşyny şeýle düşündirdi:
Kimdir biri ýagşylyk etjek bolup edip bilmese, Jenaby Hak (Allatagalla) muny edien nogsansyz bir ýagşylyk edip ýazar. Eger biri ýagşylyk etmäge niýetlense, soňam şol ýagşylygy etse, Jenaby Hak şol ýagşylygy on esseden başlap ýedi ýüz esse edip, hatda has köp edip ýazar.
Kimdir biri erbetlik etmäge niýetlense soňam etmese, Jenaby Hak muny nogsansyz bir ýagşylyk edip ýazar. Eger biri erbetlik etmäge niýetlense, soňam şol erbetligi etse, Jenaby Hak ony diňe bir erbetlik edip ýazar.”

***


43

4

1

1

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Oraz [12s]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 16:08

+1

Erbetlik etmäliñ!

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)

Tasinlikler dunyasinde


Täsin eken sps...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
Oraz (Şugün, 19:42)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Charyyevna (Şugün, 19:41)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
leyla (Şugün, 19:41)

Gizlin söýgim #6


Film yaly...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Selbiska (Şugün, 19:39)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


Sazynam özüñ düzyäñmi?...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Hajy (Şugün, 19:39)

Gizlin söýgim #4


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #4
Oraz (Şugün, 19:38)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021