Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Howupsuzluk?!
Premium
 AkmyradoffSoft [off]
 07.04.2021 / 20:26
 KämilSöwda!

Saýtdaky maglumat howupsuzlugyňyzy saklamak üçim maslahatlar!

1. biziň sahypamyzda ulanan nikiňizi başga sahypalarda ulanmaň!
2. biziň sahypamyzda ulanan açar sözüňizi başga sahypalarda ulanmaň!
3. sahypalardaky iň esasy howupsuzluk, bu özüňiziň şahsy maglumatlarňyzy açyjy, passport skrinşotlary başga ulanyjylara ugratmaň!
4. telefon begliňizi başga bir ulanyjylara bermäň.

Ýokardaky ýagdaýlara ýüze çykan meseläňize saýtymyz hiç-hili jogapkärçilik çekmeýär we egerde mesele ýüze çykan ýagdaýynda muňa, diňeje siziň özüňiz jogap berýäňiz!

Hormat bilen Yurekdesh.Ru administrasiýasy!


90

22

4

3

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 owadanjam [off]
  Айларам
 07.04.2021 / 20:27

+0

оки

 Täzeje
 Skripacka [off]
  Skripac❤
 07.04.2021 / 20:28

+0

1nja dushunmedim


Premium
AkmyradoffSoft  (07.04.2021 / 20:29) 

Skripacka, bu ýerdäki niki başga ýerlerde ulanmaň


Täzeje
Skripacka  (07.04.2021 / 20:32) 

AkmyradoffSoft, Men bashga sayta skripacka dp girmeli dalmi?..sebap??


Premium
AkmyradoffSoft  (07.04.2021 / 20:35) 

Skripacka, howupsuzluk üçin

 Premium
 Oraz [off]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 20:46

+1

Gaty dogry aýtdyñ, köp sagbol men düshündim

 Premium
 e_wa05 [off]
  Абонент Временно Кайфует!
 07.04.2021 / 21:36

+0

Ok yone mn yeketak.ruda e_wa05 dp giryan ve hazynada

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021