Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Pikiriñizi bulam-bujar etjek mowzuk #Ýürekdeş.ru
 Täzeje
 Perhatsabirovv [off]
 08.04.2021 / 02:01

Men 24 ýaşymda we 44 ýaşyndaky bir aýala öýlendim. Onuñ hem 24 ýaşynda bir gyzy bar. Meñ kakam bolsa aýalymyñ 24 yaşly gyzyna öýlendi. Şeýlelik bilen kakam aýalymyñ gyzyna öýleneni üçin kakam meniñ giýewim boldy. Munuñ üstesinede gyzym hem meniñ öweý ejem boldy. Ýagny kakamyñ aýalyda garaz. Ayalymyñ we meniñ oglumyz boldy. Oglum hem indi aýalymyñ gyzynyñ erkek dogany bolar we şol bir wagtda kakam hem onuñ ýeznesi. Ýenede bir zat öweýejemiñ erkek dogany bolanlygy sebäpli kakam hem şol bir hatarda daýy hem boldy.
Kakamyñ aýaly bolsa ýylyñ soñunda bir erkek çaga dünýä getirdi. Ol kakamyñ ogly bolany üçin meniñ hem erkek doganym bolar we şol bir hatarda agtygym bolar. Ýagny men agtygymyñ erkek dogany.
Ýenede bir zat bir ejäniñ oglynyñ kakasy we aýaly bolanyna görä men hem ayalymyñ gyzynyñ kakasy we gyzymyñ erkek çagasynyñ erkek dogany.

Biraz üýtgeşme girizip paýlaşan - Perhat Sabirovv
Eger mowzuk göwnüñize ýaran bolsa (+) bilen goldap kuwwatlamagyñyzy soraýaryn. Halamasañyz (-)


87

17

4

5

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 e_wa05 [off]
  Абонент Временно Кайфует!
 08.04.2021 / 02:04

+0

Kellam casyp gitdou

 Premium
 Oraz [2m]
  Ýüreksiz shazada
 08.04.2021 / 05:12

+1

Öñem biri açdy dälmaý bu temany?


Täzeje
GULI_M  (08.04.2021 / 07:54) 

Oraz, hawa onem acyldy bu tema

 Özümiziňki
 Prensess [off]
  Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...
 08.04.2021 / 07:51

+0

asylama kelle dury dal inda hasam bulasdy


Täzeje
GULI_M  (08.04.2021 / 07:54) 

Prensess,

 Täzeje
 Skripacka [off]
  Skripac❤
 08.04.2021 / 07:57

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)

Tasinlikler dunyasinde


Täsin eken sps...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
Oraz (Şugün, 19:42)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Charyyevna (Şugün, 19:41)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
leyla (Şugün, 19:41)

Gizlin söýgim #6


Film yaly...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Selbiska (Şugün, 19:39)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


Sazynam özüñ düzyäñmi?...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Hajy (Şugün, 19:39)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021