Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | YLYM-BILIM | Anyk we tebigy bilimler

Dünýäniň iň baý adamlary(top 10)
Premium
 Hajy [off]
 08.04.2021 / 08:20

Karýerasyna gaty az maýa bilen başlan adamlar, internetde döredilen we yzygiderli ösýän saýtlar, hatda köp bolmasa-da, bu sanawdaky dünýäniň iň baý adamlary üçin arzuwdyr. Şeýle-de bolsa, maksatlaryndan ýüz öwürmediler we üstünlik gazandylar. «Dünýädäki iň baý adamlaryň baýlygy näçeräk?» Ine, 2020-nji ýyldaky Wikipediýa maglumatlaryna görä dünýäniň iň baý adamlary.

 1. Jeff Bezos — Baýlyk: 188,7 milliard dollar Jeff Bezos ABŞ-da 1964-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda dünýä inen Amazon kompaniýasynyň esaslandyryjysy, prezidenti we baş direktory. Jeff Bezos 2017-nji ýyla çenli iň baý adamlaryň sanawynda bolsa-da, 2017-nji ýyldan soň dünýäniň iň baý adamy boldy. Şeýlelikde, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji ýeri eýeledi.

 2. Bernard Arnault we maşgalasy — Baýlyk: 117 milliard dollar Bernard Arnault dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji ýerde durýar. 1949-njy ýylyň 5-nji martynda doglan fransuz telekeçisi Bernard Arnault LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) we Kristian Dior SA-nyň prezidenti we baş direktory.

 3. Bil Geýts — Baýlyk: 113,6 milliard dollar 1955-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda ABŞ-da doglan Bill Geýts dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda üçünji orny eýeledi. Bil Geýts Microsoft-y esaslandyryjy we häzirki wagtda kompaniýanyň tehniki geňeşçisi. Bil Geýts haýyr-sahawat işlerine has köp wagt sarp etmek üçin 2020-nji ýylyň mart aýynda Microsoft-yň başlyklygyndan çekildi. Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli 35 milliard dollardan gowrak serişde berdi.

 4. Mark Zukerberg — Baýlyk: 96,7 milliard dollar Mark Zukerberg, 1984-nji ýylyň 14-nji maýynda ABŞ-da doglan, “Facebook” sosial ulgamyny esaslandyryjy. “Facebook” -yň kömegi bilen ol dünýäniň iň ýaş baý adamy boldy. 2010-njy ýylda “Time” magazin žurnaly tarapyndan “ofylyň adamy” diýlip yglan edildi. Mark Zukerbergiň baýlygy 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 96,7 milliard dollar boldy. Şeýlelikde, özüni dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda dördünji orunda goýdy.

 5. Uorren Baffet — Baýlyk: 80,3 milliard dollar Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda 20-nji asyryň iň üstünlikli maýa goýujylaryndan Warren Baffet bar. 1930-njy ýylda ABŞ-da doglan Warren Baffet Berkshire Hathaway maýa goýum kompaniýasynyň baş direktory we iň uly paýdary. 2006-njy ýylda maýa goýum kompaniýasynyň 10 million paýyny (takmynan 30 milliard dollar) Bill we Melinda Geýts gaznasyna geçirmek arkaly taryhy sadaka berdi. Şeýle hem, 2008-nji ýylda Forbes magazin žurnaly tarapyndan dünýäniň iň baý adamy diýlip yglan edildi.

 6. Mukeş Ambani — Baýlyk: 79,3 milliard dollar 1957-nji ýylda Yemenemeniň Aden şäherinde doglan Mukeş Ambani, “Reliance Industries” nebithimiýa kompaniýasynyň başlygy. Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda altynjy orny eýelän Mukeş Ambani, 2011-nji ýylda 27 milliard dollar baýlygy bilen Aziýanyň iň baý adamydyr.

 7.Steve Ballmer — Baýlyk: 71,5 milliard dollar Kakasy şwesiýaly immigrant, ejesi ýewreý bolan Stiw Ballmer 1956-njy ýylda ABŞ-da doguldy. 2000-nji ýyldan bäri Microsoft-yň direktorlar geňeşiniň başlygy Stiw Ballmer 2009-njy ýylda Bill Geýtsiň ornuny tutup, 2014-nji ýylda wezipesini tabşyrdy. Mundan başga-da, Amerikaly telekeçi NBA toparynyň Los Angeleseles Klippersine eýelik edýär.

 8.Larri Ellison — Baýlyk: 70,9 milliard dollar Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda sekizinji orny eýelän Larri Ellison, “Oracle” maglumatlar bazasy programma üpjünçiligi kompaniýasynyň düýbüni tutujy we baş direktorydyr. 1944-nji ýylda doglan meşhur telekeçi garrylyk hakda köp gözlegleri goldaýar. Aslynda, Ellison lukmançylyk dünýäsinden bir topar möhüm alymyň bolmagy söweş uçarlary we ýahtalary ýaly kaşaň zatlardan has möhüm we gymmatlydyr öýdýär.

 9.Larry Page — Baýlyk: 67,4 milliard dollar Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda dokuzynjy ýewreý telekeçisi Larri Page bar. Larri Page, Google gözleg motory Google-yň esasy algoritmlerini dörediji we Sergeý Brin bilen Google kompaniýasyny esaslandyryjy. Häzirki wagtda Alphabet Inc. Kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy.

 10. Sergeý Brin — Baýlyk: 66,6 milliard dollar Ýewreýlerden bolan telekeçi Sergeý Brin dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda onunjy orunda durýar. 1973-nji ýylda doglan Sergeý Brin kompýuter alymy we internet telekeçisi. Google-ny Larri Page bilen esaslandyrdy we baş direktory bolup işledi. Brin, 2019-njy ýylyň 3-nji dekabryna çenli Google-yň golçur kärhanasy Alphabet Inc.-iň prezidenti boldy.


74

14

6

7

1

0

5
Teswirler:
 Täzeje
 Kinderjik [off]
 08.04.2021 / 08:23

+0

 Täzeje
 GULI_M [off]
  Yuwashlygyma garaman,in uly okeanam Yuwas okeandyr
 08.04.2021 / 08:24

+0

 Täzeje
 OLiNKA [off]
  *SöYGiDeN PeYDa YoK...GiDiP YaTyŇ;)*
 08.04.2021 / 08:38

+0

Men Likee hem-de DisLikee basdym
Sebabi bylary daýno bilyadim hehe


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 08:41) 

OLiNKA, 👍

 Täzeje
 Geografik [off]
  Men ýekeje ozimi söýýän beýlekileri gowy görýän.☺☺
 08.04.2021 / 08:40

+0

Yone gecen ýylyn in bay adamy Ilon Mask bolda.

 Premium
 Oraz [10s]
  Ýüreksiz shazada
 08.04.2021 / 15:35

+1

Shu ýylyñ iñ baý adamy men boljak


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 15:48) 

Oraz, bolsana daýy, bizem ýatlagyn ýöne

 Täzeje
 Dunyam [off]
 18.04.2021 / 04:28

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021