Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Adam bilen haýwanyň tapawudy (Mowzugy okaman geçme)
 Täzeje
 Perhatsabirovv [off]
 31.12.2020 / 14:08

Adam bilen haywanyň tapawudy, adamyň haywanlardaky ýaly belli bir hereket edýän programmasy ýok. Haýwan, hemmesem haýwandyr. Emma adam perişdeden ýokarda we şeýtandan aşakda bolup bilme potensialy bardyr. Ine şu sebäpden adamlara umumy bir formula çyzmak aňy pesligiň alamatydyr. Daşary ýurtda okaýan eyle, bizde okayan beýle. Internede girýän akylsyz, girmeýän asylly we ş.m pikirlerde bolan adamlara ýüzlenmäm, adama gezýän, ýaşaýan ýerine, jynsyna, tiresine görä däl-de aňyna we häsiýetine görä baha bersinler.
Internet bolsa nygmatdyr we interneti gyz ulanmaly däl erkek ulanmaly diyilýän pikir, gyz çörek iymeli däl, erkek iymelä barýar. Esasy zat bolsa internete girmeýän gyzyň asyllydygyny aýdyp umumylaşdyrmak hem nädogry. Internetiň jynsy yok. Eger gyzlara oglan gözlemek utandyryjy ýagdaý bolşy ýaly, edil şol dereje oglanyň hem gyz gözlemegi utandyryjydyr.

Anonim
Paýlaşan - Perhat Sabirovv
31.12.2020ý 13:51


71

10

2

3

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 01.01.2021 / 02:55

+0

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 09.01.2021 / 03:22

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021