Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Men bir täze tolkun
 Özümiziňki
 Maya [off]
 31.12.2020 / 23:08

Men bir täze tolkun, kenara barýan,
Eňterip özümde jem bolan güýji.
Ýanymdaky tolkunlardan bat alýan,
Ahyrym armanly, arzuwym süýji.

Kenardan yzyna dolanan suwlar,
Aýdyň, eý, deňizdeş tolkunlam maňa:
- Saçlary buýrarak, deňizde ýuwnan,
Öz-özi utanýan görkünden ýaňa,
Gördüňizmi gülli köýnekli gyzy?
Alaňlardan aşyp, gumlardan geçip,
Deňziň çägesinde epdimi dyzy,
Buýrarak saçlaryn şemala seçip?!

Hazaryň goýnunda ýyllar garaşdym,
Nazarym irikgä,
Nirdesiň Balkan?!
Topraga ýetdigim onsoň garaşsyz,
Men bir duýgulary buýrarak tolkun.

Deňziň erňegine bir agşamara
barsam, gelen bolsa, topugyn öpsem...
Ýaýrasam, ynjalyp siňsem kenara,
Türkmen topragyna derdimi döksem.

Maňa garşy gaýdandyr ol bu tomus,
Gyssanýan, tolgunýan, syçraýan herýan.
Gyz gelendir assa basyp, utanyp,
Men bir täze tolkun, kenara barýan.

Seýitmyrat Geldiýew


67

8

3

2

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Admin [off]
  Ilki özüň düzle, soň ili sözle!
 31.12.2020 / 23:11

+0

Örän gowy, goşgy

 Täzeje
 TONTIS [off]
  Gözi aldamak ansat-ýüregi aldamak kyn!!!
 31.12.2020 / 23:12

+0

bet goşgy bolupdyr

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021