Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

"Gök çaý" K.Gurbannepesow
 Özümiziňki
 dreamer_006 [off]
 01.01.2021 / 04:20
 Nothing is impossible💫💙

Akly-gyzyl güller açyp,
Dänelerin döker gök çaý.
Maşyndan maşyna geçip,
Gap-gap bolup böker gök çaý.

Bitýän ýeri Kawkaz taýy
Mes toprakdyr söýýän jaýy.
Dost tutunyp gara çaýy,
Ýadawlygy ýykar gök çaý.

Hytaýlydyr aslyýeti,
Ysyndadyr bar lezzeti.
Türkmeniň ilki hezzeti,
Duz datmakaň, çykar gök çaý.

Il içinde waspy kändir,
Içi doly witamindir.
Bir öwrenseň goýmak kyndyr
Magnit ýaly çeker gök çaý.

Gowy zatdyr düýe çaly.
Emma başga çaýyň ýoly.
Endamyňdan çeşme ýaly
Monjuk-monjuk akar gök çaý.

Kemter atsaň ugry bolmaz,
Köp atsaň hem dogry bolmaz.
Kän durmaga sabry bolmaz,
Şemmesini ýakar gök çaý.

Içseň göwnüň jaý görüner,
Ýanwar aýy maý görüner.
Ähli içgä taý görüner,
Ugrun tapsaň ýokar gök çaý.


66

9

4

7

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 01.01.2021 / 19:58

+1

 Täzeje
 Olya [off]
 08.01.2021 / 21:52

+0

++++

 Täzeje
 Olya [off]
 08.01.2021 / 21:53

+0

Yadap gok cay icsen hezil bolyaray

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021