Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Eje goshgy 01
 Özümiziňki
 Orazik [off]
 24.12.2020 / 09:10
 «« O & M »»

EJE

Jan diýip, öñüñde çökmedim dyza,
Senem ejap etdiñ janym diýmäge.
Şeýdip suwjaryp däl,merdemlik bilen,
Söýmegi ozaldan guýduñ dünýäme.

Söýdüm eje ,munda barlygym üçin,
Dil bilen däl,gursagyma siñdirip.
Bilýän,señ göwnüñem juda hoşdugyn,
Meni giñ jahana,dünýä inderip.

Çünki meni ýollan ,ak ýollaryña,
Kir-kimirsiz aşan bolsa kerweniñ.
Eje,señ megerem yhlasyñ şudur,
Şu güne çen azap eden her güniñ.

Atarsam kerweniñ ýeneki ýola,
Owsaryn tutdyryp perzentlerime.
Guýan gursagyma ak süýdüñ bilen,
Eýerip,öwüt hem her pentleriñe.

Eje...hökmanam däl,owadan sözler,
Gaýta-gaýta alyp ýörmek dillere.
Razy,gursagyñda ahmyr goýmasam,
Hem ýodañy alyp gitsem ýollara.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.


65

7

2

5

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 24.12.2020 / 09:22

+0

Azaba ýaraşly okap LIKE basmagy unutmaň

 Özümiziňki
 dreamer_006 [off]
  Nothing is impossible💫💙
 26.12.2020 / 02:41

+0


Öwreniji
Selbiska  (26.12.2020 / 20:02) 

dreamer_006,

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021