Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Pederim
 Özümiziňki
 Arzuw [off]
 24.12.2020 / 09:58
 „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“

Göwnüñ ýukalypdyr çaga mysaly,

Şonda-da,dag deýin,arkamda berk sen.

Baranymda didaryñy küýsegläp,

Kaka,kalbyma hem öýüñe görk sen.

Biraz ýegşeripdir,durmuş ýükünden,

Arkalaryñ,çaga wagtym hopbalan.

Çaga wagtym diýen,bolýanam welin,

Indi berin ýük däldirä ,balalañ.

Herimiz bir öýde ,gitsegem örñäp,

Ýagyrnyña ,ýa henizem ünjümi?

Abraý bilen ak ýollara ataran,

Ýa gyzlaryñ,señ bowrüñe sanjymy?

Şeýle ünji saña dert berýän bolsa,

Zyñ ünjüni,arkaýyn bol pederim.

Başyñ egilmegne, ýol bermen asla,

Gyzlaryñdan,bolmasyn hiç hederiñ.

Asyp boýna,abraý atly heýkeli,

Şonuñ bilen,höwür bolup giderin,

Ýaz gerdeniñ,dik tut başyñ hemişe,

Doglanymda,bagt saýan Pederim...

Gyzylgül Annagylyjowa


57

10

2

7

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 24.12.2020 / 12:00

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021