Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Tanyşlyklar

Tanyşlyklar
Mowzuk açmak
Menem kem galmaiyn didim+5
Salam saitdashlar. Men hakda pikirlerinizi tesvirlerde girizmeginizi haiysh edian. Halamaian hasietlem barada hem aidyn, sebap adamyn yzyndan gurlaninden iuzune dienin goudyr...dowamy...
Nadip soýeýin+4
Eý oglan bagyşla günämi öt meniň Söýgüňi kabul edip bilemok seniň Ýürek daşdan däl pikir edip gör özüň Ýüregim söýmese nädip söýeýin Men senden özgäni tapdym diýemok Seni goýup özgä bakdym diýemok Altyn, kümüş, pula gyzamok Ýüregim söýmese nädip söýeýin Ak otagly 4 gat öýüň bolsada Syratly, owadan keşbiň bolsada Müň bagşyly toý etmekçi bolsaňda Ýüregim söýmese nädip söýeýin Her işi başarýan zor bolsaňda Gözel gyzlar h...dowamy...
Aýralyk+2
Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum, diňlejek däldim. Indi asla eşdibilmen sözleriň, Seniň meni görübilmez gözleriň, Sen hoşlaşman gitdiň, şeýdeniň üçin Alkyşymam, gargyşymam dözmerin. Sen gidip, Gör, jyda düşdüm kän zatdan, Elbetde, men ýitgim üçin gülmedim. Sen gitseň-de, iň mukaddes bir zatdan Söýmeklikden mahrum edip bilmediň....dowamy...
Jemi: 3

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021