Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | INTERNET WE PROGRAMMIRLEME | Ulanyjylaryň saýty

Ulanyjylaryň saýty
Mowzuk açmak
Betinden.Com - Söýgüli Portal!+4
Ähliňze salam! Ine size täzeje aýdym saýt http://betinden.ru http://betinden.com...dowamy...
Kimler.Bar - Kimler baraý?+2
Salam! Men sizi https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
VK-da nädip meşhur bolmaly?+3
Ultra meşhur bolmak üçin oňa köp güýç sarp etmeli we birnäçe dogry hereket etmeli. Sosial ulgamda meşhurlygyň syrlaryny açýarys. BAŞLANANLAR ÜÇIN SUPER peýdaly maslahatlar. Köp adamlar Wkontakte-de nädip meşhur bolmaly diýen soragy berýärler, ýöne muňa anyk jogap ýok. Ilkinji maslahat. Qualityokary hilli surat sessiýasy edýäris. Ightagty, üýtgeşik we iň esasysy professional suratlar. Olary täze albomda goýýarys we sahyp...dowamy...
Jemi: 3

Soňky teswirler

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021