Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | INTERNET BIZNES | Internetde pul işlemek

Internetde pul işlemek
Mowzuk açmak
Yurekdesh.Ru - Nädip pul gazanmaly?!+6
Pul gazanmak üçin etmeli iş: 1. Saýta täze gyzyklanyjy ýaşlary jemlemeli! Oglan gyz tapawudy ýok! (Her pul gazanyjy agza 3 sany) 2. Siziň täze saýta alyp gelen agzaňyzyň IP, bilen siziňki deň gelmeldi däl! 3. We siz saýta 3 sany täze alyp gelen agzaňyz, hökmany suratda Internede gyzyklanmasy bolmaly we saýta gyzyklanmasy hökmany ýagdaýda döretmeli! 4. Alyp gelen 3 agzaňyz azyndan 1GÜN onlaýn bolmaly. Şu ädimde...dowamy...
Yurekdesh.Ru - Täze iş+1
Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary! Biz size Yurekdesh.Ru saýtynda pul gazanmagy teklip etýäris! Minimal pul gazanjyňyz: 50TMT-dan 100TMT çenli gazanyp bilýäňiz!(7-8 günde ;) Etmeli işiňiz gaty aňsat iş üçin hiçhili wagtyňyz gitmez... Pul gazanmak şertleri: Yurekdesh.Ru saýtynda azyndan 1GÜN aktiwlik(onlaýnlyk) derejäňiz bolmaly! Tölegler: telefon belgiňize perewod edilýär ýa-da Webmoney be...dowamy...
Jemi: 2

Soňky teswirler

saytdaslar


Bolya bolun ...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Gorsegacar (Şugün, 22:35)

saytdaslar


Eeeew goy hou oz suratymyzy goyup na yokla gy...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
prenses (Şugün, 22:35)

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021