Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Degişmeler älemi

Ejem janyň maňa öwreden zatlary:😊
 Özümiziňki
 dreamer_006 [off]
 30.12.2020 / 16:52
 Nothing is impossible💫💙

1. Ejem maňa özgeleriň zähmetine sarpa goýmagy öwretdi:
" Jigiň bilen gyrlyşjak bolsaňyz, baryň daşarda uruşyň men ýaňja uborka etdim "

2. Ejem maňa edýän hereketlerimi pikirlenmegi öwretdi:
" Näme ýarty biliňi aýnadan sallap dursuň? Häzir 3-nji etaždan ýykylsaň mamaňlara alyp gitmerin "

3. Ejem maňa asla mümkin däl zatlary öwretdi:
" Agzyňy ýumda, naharyňy iý "

4. Ejem maňa gorkusyz geljege seretmegi öwretdi:
" Köpçülikde masgara etdiň, öýe bar edişime seret "

5. Ejem maňa gudraty öwretdi:
" Häzir özüm barsam şol zady tapjagymy bilýän "
(Hakykatdanam ýok zady gelip tapýar)


79

11

6

6

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 30.12.2020 / 18:20

+0

😊☺


Özümiziňki
dreamer_006  (30.12.2020 / 20:09) 

Orazik, :hearty-eyes:

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 30.12.2020 / 20:02

+0

Ejemiz su durmusy sowgat etdi owreden zatlaram bize sapak bolp dur


Özümiziňki
dreamer_006  (30.12.2020 / 20:08) 

Selbiska, daa agree

 Täzeje
 sadaja [off]
  Hemme zat wagtlayy eken muna has gowy dusindim ind
 31.12.2020 / 22:18

+0

 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Sen eyle,sen beyle"ИДИ НАХХУЙ"bolsum seyle ♠ ♠
 03.01.2021 / 00:49

+0

скучая мама


Özümiziňki
dreamer_006  (03.01.2021 / 17:33) 

Dalije, она не рядом?

 Täzeje
 Olya [off]
 08.01.2021 / 22:00

+0

Ejelerimiz kan zat owredya

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021