Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Manyly sozler
 Täzeje
 Alyhan [off]
 30.12.2020 / 20:20

Gideniň yzyndan nokat goý, Indiki geleniň adyny baş harp bilen ýazar ýaly. 

Barlygyňda senden gorkýan, ýoklygyňda seni ýigrener.

Men dyman wagtym düşünmedik, Gürlänimde hem düşünmez.

Söýýänleriňize wagt aýryň, ýogsam wagt siziň söýýänleriňizden aýrar.

Isleýän adam mümkinçilik gözlär, Islemeýän Bahana.

Siziň ýalňyşyňyzy gözleýän duşman, Siziň ýalňyşyňyzy bukýan dostdan ýagşydyr.

Bu dünýäde esasy zat nirde durýanlygyň dälde, Seniň haýsy tarapa barýanlygyň.

Tupanda berlen wada, Ýuwaş howada unudylýar.

Yundaki kraskana buysanma yollaram owadan yone ashagyndan kanalzasya gecya,
Seni beygeldyan bir garysh okjeli ayakgabyn dalde namysyn bolsyn


82

7

2

2

0

0

0
Teswirler:
 Täzeje
 sadaja [off]
  Hemme zat wagtlayy eken muna has gowy dusindim ind
 30.12.2020 / 20:51

+0

Gaty gowy dowam et

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 09.01.2021 / 03:22

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021