Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Abyl bilen Kabyl
Premium
 Oraz [off]
 07.04.2021 / 17:35
 Ýüreksiz shazada

Abyl - Habyl. Bu adyñ birinji ,,H" sesi galdyrylyp aýdylypdyr. Adam atanyñ ilkinji ogullarynyñ biriniñ ady. Abyl bir gyz bilen, onuñ dogany Kabyl bir gyz bilen ekiz dogulýar. Adam ata olary kemala gelensoñ, bile ekiz dogan gyzlary bilen bashasha öýlendirmekçi bolanda, Kabyl razy bolmaýar. Ol öz ekiztaýy gyzy almak isläpdir. Kabyl dogany Abyla göriplik edip, ony jeññelde goýun bakyp ýörkä, kellesine dash bilen urup öldüripdir. Bu ýer ýüzünde dökülen ilkinji adam gany bolupdyr.

Shol ýer Owganstanyñ paýtagty ,,Kabul" diýýäler. Seret:

Kabul - Kabyl


60

8

2

5

1

0

2
Teswirler:
 Täzeje
 OLiNKA [off]
  *SöYGiDeN PeYDa YoK...GiDiP YaTyŇ;)*
 07.04.2021 / 17:59

+1

Hich hili dushunmedim..Abyl bn Habyl diyya..A son Kabyl bolia
"Abyl bir gyz bilen, onuñ dogany Kabyl bir gyz bilen ekiz dogulýar."Bytaysyna vapsheda dushunmedim


Premium
Oraz  (07.04.2021 / 18:16) 

OLiNKA, Ashakda düshündirdm teswirde. Juda halamasañam minus bardyr basay

 Premium
 Oraz [off]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 18:12

+1

Habyl (Abyl) - Kabyl.

Abylyñ ekiztaýy gyz.
Kabylyñam ekiztaýy gyz gowuja okañ düshünmez ýaly zat ýok


Täzeje
OLiNKA  (07.04.2021 / 18:18) 

Oraz, Zato dushunmedim yone men Likee hem bas DisLikee hem basdym


Premium
Oraz  (07.04.2021 / 18:21) 

OLiNKA, Düshinenlerem bolarda elbetde


Täzeje
OLiNKA  (07.04.2021 / 18:21) 

Oraz, Daaa...👍

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021