Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

"Käbäňdir pahyr..."
 Özümiziňki
 Mr_WriTer [off]
 07.04.2021 / 21:29
 “Her setirim ruhumdaky ýaramdyr...”

Şu gezek käbämi taryp etmäge,
Galamdyr depderi aldym elime.
Ýöne galam golaýlanda kagyza
Sagindi şo bada, sebäbi näme?

Söz ýokmyka, enäň waspyn etmäge?
Pursat ýokmy, geçmişiňe gitmäge?
Sende dörän bu ençeme sowalyň,
Geçmişden taparsyň onuň jogabyn.
Emma geçmiş howsalaly görünýär,
Gazap dony bilen, üste sürünýär.
Şonuň üçin bu ynsapsyz ýürekde
Käbe sözi, bir parhsyz görünýär.
Şeýdip käbäň hakda ýazman goýarsyň,
Süýji-ýalan bilen, günäň ýuwarsyň.

Şu gözeliň waspyn etsene, şahyr!
Galamyň ýüzdirsiň, göýä bir Tahyr.
Emma käbäň waspyn etsene, şahyr!
Kösener, ýazmaga söz tapmaz pahyr.
Ýöne şuny pikir etsene ahyr:
“Sende jan döreden,
Käbäňdir pahyr...”
4.04.2021.ý.


Çerkez BAÝLYÝEW.


55

13

3

7

0

0

6
Teswirler:
 Premium
 Oraz [off]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 21:59

+1

Gowy goshgy, berekella!

 Täzeje
 Skripacka [off]
  Skripac❤
 07.04.2021 / 22:23

+0

 Täzeje
 erkin1997 [off]
 07.04.2021 / 23:58

+0

Gaty gowy berekella

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021