Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

"Galsyn!"
 Özümiziňki
 Arzuw [off]
 08.04.2021 / 08:36
 „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“

Akja kepderi goýnuňda uçdyk,
Ýelekleri ak bolup gollarda galsyn.
Misli bir pursatda ýagan ýagyşdyk,
Damjalan damjalar güllerde galsyn!


Ýoluňda ýykylsak ýene-de galdyk,
Bir-birege gol berip dostluk gurduk,
Käte-käte jahyllyga uýardyk,
Mugallym sözi dillerde galsyn!


Ýatlasak bahary, ýatlasak gyşy,
Göwünler galkynar, ýüregiň daşy,
Mekdebim deňärin nurly Güneşe,
Owazly aýdymlar ýellerde galsyn!


Çagalygym sende, ýaşlygym sende,
Ikiligimiz sende, bäşligimiz sende,
Gadryňy bilmedik belki biz günde,
Şol ýalňyşlyklar ýyllarda galsyn!


Yza dolap bormy ilkinji jaňy?!
Başaryp bolsa kän dolajak ony,
Kän pikir etdim, atardym daňy,
Şol süýji arzuwlar ýyllarda dolsun!


Bilbiller saýranda dagda-derekde,
Hemmä nobat ýeter gezek-gezekde,
11 "A"-lar aýdar, ýatlars uzakda,
Mekdebiň jaňy ýatlarda galsyn..!


Awtory: Babahan Agabaýew


67

11

1

5

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Oraz [off]
  Ýüreksiz shazada
 08.04.2021 / 15:32

+1

Erbet däl,

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021