Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Döneýin Eje 😍
 Özümiziňki
 Orazik [off]
 24.12.2020 / 09:01
 «« O & M »»

DÖNEÝIN, EJE

Üm bilmez çagakam umyt kölüni
Boýlan heňleriňden ganaýyn, eje!
Hiňleneňde çaga duýýan özümi,
Mylaýym hüwdiňe döneýin, eje!

Hiňlendiň, diňledim, dürsedim demim,
Derdimiň melhemi, ýeke-täk emim,
Giň dünýeden deňiň tapylmaz seniň,
Mylaýym hüwdiňe döneýin, eje!

Sallançak bagyňda ykbalyň ýoly,
Ak-gara alaja gözleriň ýaly,
Sallançakdan bäri arzuwdan doly,
Mylaýym hüwdiňe döneýin, eje!

Saklap mydam ýüregimiň töründe,
Sen ýok, hüwdülerňi aýdyp ýörün men.
Kalbym üzre şygra dönýän görünmän,
Arzuw pudagyňa gonaýyn, eje,
Mylaýym hüwdiňe döneýin, eje!

Gülşirin HANOWA.


74

8

2

4

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 26.12.2020 / 19:15

+0


Özümiziňki
dreamer_006  (01.01.2021 / 20:43) 

Orazik, dine eje hakda goianmai?


Özümiziňki
Orazik  (01.01.2021 / 20:44) 

dreamer_006, Owwa diňe Mähribanlar hakda


Özümiziňki
dreamer_006  (01.01.2021 / 20:46) 

Orazik,


Özümiziňki
Orazik  (01.01.2021 / 20:47) 

dreamer_006,

 Özümiziňki
 Arzuw [off]
  „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“
 06.01.2021 / 10:12

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

saytdaslar


Bolya bolun ...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Gorsegacar (Şugün, 22:35)

saytdaslar


Eeeew goy hou oz suratymyzy goyup na yokla gy...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
prenses (Şugün, 22:35)

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021