Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Täze ýyl gutlagy
 Täzeje
 Nowcha [off]
 01.01.2021 / 00:01

Sagat dili 12-ä yetip
Jañjagazlar kakan wagty
Gapyñyzdan Aýazbaba
Alyp gelsin uly bagty.

Şol pursatda bosagadan
Jan saglygyňyz ilki girsin.
Ömruňize ömur goşyan
Şatlyk bilen gülki girsin.

Ertekiler dünyasi dey,
Asman aydyň Ayly bolsun.
Akmaýanyň ak ýolundan,
Kerwen gurap rysgal girsin.

Bu ýyl örtük dakynsakda
Taze ýylda ol,aýrylsyn
Adamlaryň guler ýuzi,
Örtük bilen ,gizlenmesin
Bir birege nuryn çaýsyn

Awtory:Nowça

2021-nji yyl SYGYR yyly
Rysgally Bereketli
Duşumli Yyl Bolsun
Janyňyz Sag
Keselçilik ýok bolsun
Her bir öýde agzybirlik
Söýgi, bagta biriksin
Işleriňiz hemişe
Rowaç bolsun
Sacaklaryňyz durli Nygmatlardan doly bolsun
Arzuwlarñyz hasyl bolsun!!


59

9

4

2

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Maya [off]
 01.01.2021 / 00:42

+0

Siziňkem gutly bolsun. Gowy goşgy bolupdyr.

 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 01.01.2021 / 02:55

+0

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 09.01.2021 / 03:22

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021