Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Gic bolar
 Täzeje
 Yazmamedov [3s]
 07.04.2021 / 23:47
 Söýgi baýlyga bakmaz, suw belende akmaz

Adamyň bir mätäç zady — hoş sözdür,
Hoş söz aýdyň — depesine täç bolar.
Dirilikde aýdyň, dirikä sylaň,
Kim bilip dur — bir ýyldan soň giç bolar.

Gowa gowy diýiň entek dirikä,
Gerek ýerde ýyly söz — bir güýç bolar.
Hökman ölerine garaşyp durmaň,
Kim bilip dur — bir ýyldan soň giç bolar.

Ýagşy sözler gaýnap ýürekden çyksyn,
Şol närseden bärde çyksa hiç bolar.
Goldaweriň bir-biregi söz bilen,
Kim bilip dur — bir hepdeden giç bolar.

Kalby çoýuň, alkyş alyň adamlar,
Alkyşlynyň işi rowaç bolar.
Erte tapylanok bu gün göreniň,
Şu gün çoýuň — erte belki, giç bolar.

Sahawatsyz ömür — gury bir töňňe,
Sahawatsyz ömrüň soňy puç bolar.
Sylaň bir-biregi — wagtyňyz barka,
Mümkin... ýene bir sagatdan giç bolar.

Berdinazar Hudaýnazarow.

Gosgydan many alyp, birek-biregin gownine degen bolsanyz bagyshla diyin, sebabi bu gun gorenin ertir yok. Basharsanyz hich kimin gownine degmejek bolun


78

19

8

8

0

0

2
Teswirler:
 Täzeje
 Skripacka [off]
  Skripac❤
 07.04.2021 / 23:50

+0

Tamam

 Premium
 e_wa05 [off]
  Абонент Временно Кайфует!
 08.04.2021 / 02:07

+0

 Premium
 Oraz [2m]
  Ýüreksiz shazada
 08.04.2021 / 05:10

+1

Adamyñ göwnüni ýykmajaga bolýas, mümkin boldugyndan.

 Täzeje
 leyla [1m]
  beýigi gör-de pikir et,pesi gör-de şükür et!
 13.04.2021 / 22:18

+1

 Premium
 Seyran [off]
  Gelmejegiñi bilsemem,umytda yaşayan..
 13.04.2021 / 22:19

+1

 Täzeje
 TMRT [off]
  Sylanmadyk yerimde men yok
 13.04.2021 / 22:20

+0

:thumbsup:

 Täzeje
 melek [off]
  Gyz söýse ýanar, oglan söýse alar!
 13.04.2021 / 22:22

+1

Ay bizin gownumize degmeseler bizem hiç kimin gownune degemizok.
Yöne gosgy bet gosgy in halayan gosgularymyn biri


Täzeje
Yazmamedov [3s] (13.04.2021 / 22:24) 

melek, telini başaşak tutup otyrdynmy dislike goýupsyn welin


Täzeje
melek  (13.04.2021 / 22:25) 

Yazmamedov, ay natdinay basjakdym welin dislike gidendirda. Izwini


Täzeje
Yazmamedov [3s] (13.04.2021 / 22:27) 

melek, degişýänlai dislike basylyp gidendir diýip oýlap otyrdym menem


Täzeje
melek  (13.04.2021 / 22:29) 

Yazmamedov, aha

 Täzeje
 Lili_li [off]
  O(z)luyorum,Go(r)muyorsun
 13.04.2021 / 22:26

+0

men mana nali bolsalar shon 2essesi edp gaytaryan isle gou bol isle ervet oni ozi bilya


Täzeje
Yazmamedov [3s] (13.04.2021 / 22:31) 

Lili_li, dogrudyr welin ýokarda Hudaý bar diýäs bizä birimiz gowy bolubermeli


Täzeje
Lili_li  (13.04.2021 / 22:32) 

Yazmamedov, mn yanky aydyshym yali Huday ba bilyan


Täzeje
Yazmamedov [3s] (13.04.2021 / 22:33) 

Lili_li, bilyan bolsan sen gowy boluber

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021