Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

EJE JAN NE BEÝLE ÜÝTGÄPDIR DÖWIR
 Özümiziňki
 Orazik [off]
 24.12.2020 / 09:03
 «« O & M »»

EJE JAN, NE BEÝLE ÜÝTGÄPDIR DÖWÜR?!

"Sada bol" diýipdiň, köpüň içinde,
Hemişe aýdýardyň: "Pespäl bol" diyip,
Şeyle bolmagyny etseň-de göwün,
Eje jan, ne beyle, üýtgäpdir döwür?!

" Ýagşylyk et" diýdiň, eliňden gelse,
Diýdin: "Gam-gussany şatlyga öwür",
Şeýle bolmagyny islapdim, emma...
Eje jan, ne beyle, üýtgäpdir döwür ?!

Ayýdysyň dey, sada boldum,wah, ýöne,
Men mis bolanymda boldular demir,
Arsyzlar deňimden geçdi äsgermän,
Eje jan, ne beýle, üýtgäpdir döwür?!

Pespäl boldum, öwünmedim,hiç ýerde,
Baýlyk üçin asla, etmedim dowul,
Şoň üçin gompular gomparyp geçdi,
Eje jan, ne beýle, üýtgäpdir döwür?!

Elimden gelýärkä, ýagsylyk etdim,
Gadrym bilýänçäler, etdim, men sabyr,
Emma, gadyrbilmez eken adamlar,
Eje jan, ne beýle, üýtgäpdir döwür?!

Aýt, Käbäm, nähili bolaýyn indi?
Sada, pespäl bolaýynmy bir ömür?
Hemmä ornasypdyr honnonbärimlik,
Eje jan, ne beýle, üýtgäpdir döwür?!

Amandursun ANNANAZAROWA.


72

8

2

6

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 26.12.2020 / 19:15

+0

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 26.12.2020 / 20:01

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021