Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | JEMGYÝET WE YNSAN | Aşhana syrlary

Aşhana syrlary
Mowzuk açmak
Semeni nahili tayyarlanylyar+6
Semeni taýýarlamak örän hysyrdyly iş bolup, ol wagt talap edýär. Obanyň gelin-gyzlary ak bugdaýy gowy arassalap, aşa dok we sagdyn bugdaý dänejiklerini saýlaýarlar. Saýlanan bugdaý dänelerini ýedi gezek gowy ýuwup, ýyly ýerde ýörite taýýarlanan agzy giň gaplarda, agaç gapaklaryň ýa-da ak matanyň üstünde 3-4 barmak galyňlykda ýaýradyp, tä şineleýänçä saklap, ony her gün üç wagtyna çyglap durýarlar. Adatça, bugdaý däneleri...dowamy...
Hovurpecde bi$meýän tort+3
Gerekli zatlar Moloko sgusonny Koke haysy gornusem bolsa bolyar Kakos ve manyz Ilki bilen kokamizi hamyr yayylyan tagtamyzyn ustunde oklav bilen mazaly ovratmaly ve ginirak gaba ayyrmaly.Sonra sgusonkany hayal aram yanyan otda gaynap duran suvun icinde 15 minut goyup eretmeli (suvuk halda bolmaly) yanky eran molokany ovradylan kokamiz bilen mazaly garmaly, sonra padnoska salyp endigan yazyp ustune manyz kakos kulkes...dowamy...
Muźskoý salat+2
Gerekli zatlar 4 sany ýumurtga 500 gram ak syr 500 gram ereýän ýagly syr ( men ikisinem täze aýyñ syrlaryny ulanýan) 500 gram ýagsyz et 1 konserwa Mekge 1 konserwa kömelek 1 maýonez 5 sany duzly hyýar Taýýarlanyş usuly Ýumurtgalary gaýnadyp diñe agyny almaly we inçeden uzyn edip dogramaly.Eti gaýnadyp uzynlygynyna kesmeli.syrlary kömelegi hyýary hem inçeden uzyn edip kesmeli hemmesisin garyşdytyp üstüne maýonez mekgäni gu...dowamy...
Ananasly salat+1
Gerek zatlar: 1 konserwa ananas 4 sany gyzyl bulgar 4 sany sary bulgar 4 sany ýaşyl bulgar 2 loşga künji 500 gram et 5 ştuk hoz Sos üçin: 1 kiçi loşga ukus 4 uly loçga günebakar ýagy Taýýarlanyşy: Ilki bn eti suwda gaýnatmaly gaýnadýan suwuñ icine lawr yapragy duz gara burc azajyk ukrop oty atmaly.Et ýumşajyk bolup bişensoñ sowaýança bir gaba almaly.Sowandan soñ eti uzynlygyna inçejik edip eliñde bölmeli.Etiñ üssüne bulg...dowamy...
Etli salat+1
Gerekli zatlar: 1 kg et 2 sany sogan 3 sany duzly hyýar 4 sany hoz 3 käse günebakar ýagy 3 uly loşga tomat pasta Duz burç Taýýarlanyş usuly: Ilki bn eti suwda gaynatmaly( men lawr yapragy duz gara burc bn gaýnatýan etiñ tagamny süýjedýa) Soñra gaýnap ýumşan eti elimiz uzyndan inçejik edip bölmeli.Soñra bir saja ýagymyzy guýup gowy gyzansoñ 2 sany sogany inçeden uzyn edip kesip ýagda gowurmaly gowurañyzda pessejik otda gow...dowamy...
Napelion tort+1
Hmyry üçin gerek zatlar: 5 ýumurtga 1 Gabartma 1käse süýt 2 sliwoçni mesge Kremi üçin 1 litr moloko (sguşonka) 3 sany şýodera mesge (kiçisi) 2 sany vanalin Taýýarlanylşy: 5 sany ýumurtgany miksirda 5 minut garyarys üstüne süýdi we ergin mesgäni atýas hemde azajykdan uny gabartmany guýýarys.Unyñ ölçegni ýazmadym sebäbi ýumşagak hamyr bolmaly ýaýamyzda añsat ýaýlar ýaly.Taýyn bolan hamyrmyzy ulurak böleklere bölýäris(duhow...dowamy...
Meçta tort+0
Gerekli zatlar 5 ýumurtga 1 käse şeker 1 limon kislota 1 kakao Taýýaranylşy 5 sany yumurtañ agyny şeker 1 kiçi loşga limon kislotasy bn 30 minut miksirde garmaly.50 gradusda gyzdyrylan duhokada sajyna yagly kagyz yazyp loşgâ bn guýmaly.Azyndan 40.45 minut 50 gradus duhowkada bişirmeli.BIŞINDEN soñ kakaony şoklad edip eretmeli.Kakao megesini köp atsañyz şokoladyñyz ýylpyldawuk bolor.Bişiren zefirlarimizi üstü üstüne goyup...dowamy...
Jemi: 7

Soňky teswirler

saytdaslar


Bolya bolun ...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Gorsegacar (Şugün, 22:35)

saytdaslar


Eeeew goy hou oz suratymyzy goyup na yokla gy...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
prenses (Şugün, 22:35)

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021