Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Aglama Ejejan
 Özümiziňki
 Orazik [off]
 24.12.2020 / 08:57
 «« O & M »»

Aglama, eje jan
“Eje jan, näme üçin aglaýarsyň...”
Aýhan Hajyýewiň kartinasyny synlap...

Aglama, eje jan, aglamasana,
Hat geldigi öldügi däl kakamyň.
Aglama, eje jan, aglamasana,
Baky diri ogludyr ol halkymyň.

Aglama, eje jan, jigilem ýatyr,
Aglasaň agyňa bimaza bolar,
Kakamyzyň ölendigin, goý, ertir
Bilsin, ýöne bu gün bilmesin olar.

“Ýok-la” diýip, daşymyzyň galasy,
Şu mahal bir, eje, baglama matam.
Nägehany, başymyzyň belasyn
Kül-peýekun eden kakam-a – kakam.

Aglama, eje jan, kakasyz öýde
“Ogluň ýetim” diýip, gyýa bakmazlar.
“Ýa kakasyz” diýip, gyzyňa toýda
Altyn ýerne mis ýüzügi dakmazlar.

Ýok kakam bar bolup, goraglar seni,
Menem goraglaryn goç ogul bolup.
Nirde bolsam gerin soraglap seni,
Giňden ýazylaryn saçagyň bolup.

Aglama, eje jan, aglanyň bilen
Ölenler dirilip gelýärmi näme?
...Watana ýürekden berilip ölen
Gerçege aglaman bolýarmy näme?

1984


98

11

6

10

0

0

1
Teswirler:
 Täzeje
 Nowcha [off]
 25.12.2020 / 13:40

+1

Kim aglasa-da ejeler bir aglamasyn


Özümiziňki
Orazik  (26.12.2020 / 19:14) 

Nowcha, dogry aydyanyz mydama bagtymyza Gulip şat bolup omirleri uzak bolup gezsinler

 Täzeje
 Nowcha [off]
 25.12.2020 / 13:40

+0

Ejeleriň gozýaşyna dözemok, şolar gaýgy etsede ýurek gyýylýar


Özümiziňki
Orazik  (26.12.2020 / 19:15) 

Nowcha, +++

 Täzeje
 Nowcha [off]
 25.12.2020 / 13:41

+0

Eje diýemegiň özi bir ruhy guýç


Özümiziňki
Orazik  (26.12.2020 / 19:15) 

Nowcha, +++

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 26.12.2020 / 19:57

+0

++++

 Özümiziňki
 Arzuw [off]
  „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“
 06.01.2021 / 10:09

+0

+++++++

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 06.01.2021 / 22:21

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

saytdaslar


Bolya bolun ...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Gorsegacar (Şugün, 22:35)

saytdaslar


Eeeew goy hou oz suratymyzy goyup na yokla gy...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
prenses (Şugün, 22:35)

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021