Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Eje goshgy 02
 Özümiziňki
 Orazik [off]
 24.12.2020 / 09:12
 «« O & M »»

Ejejan men seniñ ýanyña barýan,
Yssy mähriñ bilen kalbym çoýmaga.
Çagalyk döwrüme dolanyp bir gün,
Öñki höwürtgäme ýene gonmaga.

Gurup uzaklarda öz höwürtgämi,
Selçeñlese señ ýanyña barýanym.
Ynjama ejejan mährem gyzyñdan,
Ynha,señ ýanyña ýetip barýaryn.

Nahar-şor diýp,alñasama ejejan,
Diñe señ mähriñden ganmaga geldim.
Çaý-nahara däl-de,seniñ mähriñe,
Gelmedik günlerim suwsanym bilgin...

****************************

Uzakda meñ üçin nan ýapýañ eje,
Sen gyzgyn tamdyra,bagryñy berip.
Menem señ ýanyña howlugýan eje,
Garşyla balañy,gujagyñ gerip.

Ýyljak nanyñ ysy bark urup duran,
Aç gujagñy, menem dolaýyn eje.
Gyzgyn çöregiñem süýjüdir welin,
Ilki señ mähriñden ganaýyn eje.

Ýaşyma bakma-da,bagryña basyp,
Galpaklyja gyzym diýip söýsene.
Ejejan baryñda,seniñ saýañda,
Bu göwnümiñ çagadygyn duýsana.

Gyzylgül Annagylyjowa.


69

5

0

3

0

0

0
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021