Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | SAÝT BARADA | Saýt täzelikleri

Saýt täzelikleri
Mowzuk açmak
👉 Ýakynda 👈+3
Ähliňize salam dostlar! Ýakynda saýtymyzda onlaýn bolup pul gazanmak mümkinçiligi dörediler?! Ol nähili bolarka diýýäňizmi?! Ol şeýle bolýa: siz saýtda 24 sagat Onlaýn bolsaňyz, bellibir möçberde pul gazanyp bilýäňiz. Ýagny saýt hasabyna, ýa-da telefon begliňize geçirdip alyp bilýäňiz! Häzir bolsa aktiwligi elden bermäliň dostlar! Dostlarňyzy saýtymyza çagyryň! Täze ulanyjylary saýta getirip hem gowuja pul gazanmagyňyz...dowamy...
Tazeliklerden hawarly bolun+5
Gush gatansyz bolmayshy dek adam hem arzuwsyz plansyz dogurlap aydanymyzda herkiminem onunde gowydan gowy niyeti bolyar bu diydigim bizinem niyetimiz saydy osdurip ulaldyp Turkmen adymyzy internet aleminin usti blen dunya cykaryp yash shahyr ya-da yash yazyjylarymyzyn dunya inip yenede hichkim bilmani gitmekliginin onuni alp adyny eshdende kesbi kari yadymyza dushurmek we munyn bilmeyan zatlaryny owredip komek bermek hemd...dowamy...
Biz ýene ulgamda ;)+9
Essalowmaleýkum hormatly agzalar we myhmanlar! Uzak wagtlyk arakesmeden soň Yurekdesh.Ru saýtyňyz ýene ulgamda! Saýtda aktiw bolarsyňyz diýip, umyt etýäris! Forumda mowzuk açyp, saýtymyzy maglumatlardan baýlaşdyrmaga goşandyňyzy goşup bilersiňiz! Hormat bilen, Yurekdesh.Ru administrasiýasy!...dowamy...
Jemi: 3

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021